HOME
Powered by StoreHub

Save Ocean Magnets


  • Delivery

Product Description


Save Ocean Magnet

ขนาด : หลากหลายขนาด (ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์)


ราคา : 300 บาทแม่เหล็กแรงดูดสูง ซึ่งถูกออกแบบเป็นรูปสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน 

เช่น ปลาวาฬ, แมวน้ำ, เพนกวิน, หมีขั้วโลก และนก โดยทั้งหมดถูกขึ้นรูปจากพลาสติก PET ที่ถูกนำมารีไซเคิลนั่นเอง